• Dwarstocht 14, 1507 CH, Zaandam, Nederland

Electro Drive hoogrendement frequentieregelbare motoren

Om tot een forse energiebesparing te komen, en daarmee samenhangend tot een beperking van de CO2, heeft het verenigde research centre van de Europese Commissie in samenwerking met de CEMEP een brochure samengesteld waarin de enorme besparing door het gebruik van hoogrendements elektromotoren (Eff1) wordt voorgerekend.
Weinigen zullen zich realiseren dat een elektromotor wel 100 x zijn aanschafprijs aan energiekosten op kan nemen. Het toepassen van hoogrendementsmotoren heeft nog een aantal neven voordelen die inherent zijn aan een goed ontworpen en gebouwde elektromotor, zoals:

  • Lage warmte dissipatie
  • Laag trillings- en geluidsniveau
  • Langere levensduur van wikkelingen en lagers
  • Verbetering cos j

Op Europees energiekosten niveau gaat men uit van een besparing van €200,– per jaar voor een 15 kW motor op een koelwaterpomp die 6000 uur per jaar draait. Dit geldt dan voor een ongeregelde motor. Met een meer investering van 20-30% rekent men in het algemeen op een beter motorrendement van 2-8%. Andere kenmerkende getallen:

  • Motorrendement gaat bij reparaties 0,5-1% en tot 4% bij oudere motoren achteruit. Vervanging in de range 20 kW-130 kW door een nieuwe EFF1 motor kan een terugverdientijd van minder dan 3 jaar opleveren.
  • Besparing met toerenregeling 20-50 %. Electro Drive B.V. heeft de mogelijkheid uw specifieke besparing uit te rekenen middels een daarvoor ontwikkelde database.

Eff wordt IEC klasse

De Europese efficiencyklassen (Eff) maken plaats voor de indeling IE1 tot IE4. Dit maakt het mogelijk om wereldwijd dezelfde rendementsindeling te gebruiken. De standaard Eff2 motor wordt nu aangeduid als IE1 en motoren met een verbeterd rendement (Eff1) als IE2.

Conform de Europese EUP-richtlijn wordt het gebruik van energie-onzuinige machines aan banden gelegd. Vanaf juni 2011 mogen er alleen nog motoren verkocht worden die minimaal voldoen aan de huidige IE2 klasse. Vanaf 1 januari 2015 ligt deze grens op IE3 voor de motoren van 7,5 tot 375kW. Indien er gebruik wordt gemaakt van een variabele toerenregeling is het echter nog wel toegestaan om na januari 2015 een motor van klasse IE2 te installeren.