Recent is door Electro Drive B.V. de extromaat van de NUON kolencentrale in Amsterdam voorzien van een nieuwe frequentieregelaar.

De kolen worden aangevoerd en gestort op piramidevormige hopen op het circulaire kolenveld, waarna de afgraver de kolen in de trechter van de extromaat schuift die de steenkool vermaalt en doseert. Daarna gaan de kolen naar de kleine opslagbunker van de centrale voor verdere verwerking.

De extromaat wordt aangedreven door twee elektromotoren van elk 45kW die via een transmissie het wiel met schraapmessen aandrijven. Er kunnen zich extreme bedrijfsomstandigheden voordoen als de kolentrechter vol en ingeklinkt is. Het benodigde lostrekkoppel is dan erg hoog.

De oude frequentieregelaar is vervangen door een moderne industrińóle ACS800 van ABB. De ombouw, installatie en inbedrijfstelling is uitgevoerd tijdens de onderhoudsstop in juni 2009. Er zijn klantspecifieke wensen doorgevoerd in de regelaar en de installatie is na de onderhoudsstop weer succesvol en zonder problemen opgestart.

Lees Meer