• Dwarstocht 14, 1507 CH, Zaandam, Nederland

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen.

Verantwoord ondernemen is in onze ogen ondernemen waarbij rekeningen gehouden wordt met ons milieu, onze omgeving in de ruimste zijn des woords. Het economisch belang is uiteraard primair maar dat is niet het enige waar mee in onze bedrijfsvoering  rekening gehouden wordt.

Maatschappelijk belang.

Onze plaats in de samenleving maakt ons verantwoordelijk om waar mogelijk ook de maatschappelijke belangen in de besluitvorming te betrekken.

Veiligheid.

Veiligheid van onze medewerkers maar ook van onze opdrachtgevers en medewerkers op locatie is iedere dag weer van het grootste belang. Onze medewerkers zijn allen VCA-VOL gecertificeerd. Daarnaast is Electro Drive B.V. als onderneming VCA *- gecertificeerd voor het uitvoeren van aanpassingen in installaties, het uitvoeren van Power Quality- en andere soortgelijke metingen en het in bedrijfstellen van regelbare aandrijvingen.

Missie.

Electro Drive B.V. beschikt over de know-how voor het selecteren van de juiste innovatieve, energie zuinige en betrouwbare aandrijvingen. Ook de kennis voor het selecteren van de juiste ontstorings filters ontbreekt niet.

Visie.   

Electro Drive B.V. zal zich altijd blijven inzetten voor de betrouwbaarste aandrijvingen in de Industrie en HVAC, met de daarbij behorende dienstverlening in de breedste zin des woords. Het (mede) dragen van systeemverantwoordelijkheid is dan ook normaal voor Electro Drive B.V.

Bedrijfsethiek bij Electro Drive B.V.

Mede door de overeenkomst zoals deze met ABB is afgesloten en wij ons “Authorized value Provider” mogen noemen, hebben wij ons geconformeerd aan de gedragscode zoals deze door ABB is opgesteld. Op verzoek zullen wij u deze toesturen.

Technisch Beheer van installaties.

Goed technisch beheer en een gerichte meerjarenplanning maakt niet alleen dat het ongewenst uitvallen van installaties vermeden kan worden, maar tevens wordt door innovatief met de moderne technieken mee te groeien het onnodig energieverbruik en daarmee de CO² uitstoot teruggedrongen.

Duurzaam ondernemen.

Kennis en onderzoek naar de toepasbaarheid van nieuwe technieken maakt dat Electro Drive B.V., juist in de HVAC, innovatieve en duurzame oplossingen zoekt en vindt om zo efficiënt mogelijk met de eindigheid van de traditionele energiebronnen om te gaan. Dit geldt tevens voor gerealiseerde projecten waar meerjarig onderhoud planmatig wordt verricht.

Meten is weten.

Door het doen van metingen en het analyseren hiervan kan Electro Drive B.V. een gedegen advies geven voor preventief onderhoud, maar tevens adviseren om onnodige storingen en ongewenste warmte ontwikkeling in installaties door niet lineaire belastingen te vermijden. Power Quality metingen en analyse is een groeiend issue in bij de huidige installaties waar veel gelijkrichters, LED verlichting en geregelde aandrijvingen worden toegepast.

Rendement bij elektrisch regelbare aandrijvingen.

Energiebesparing is een nimmer afnemend thema bij toepassingen waar fossiele brandstoffen noodzakelijk zijn voor de opwekking van elektriciteit. De grootste besparingen zijn te bereiken bij ventilator- en pompaandrijvingen waarbij de volgende rendementsklassen actueel zijn:

  • IE3 verbeterd rendementsaandrijvingen en regelingen met Electro Drive IE3 kortsluitanker motoren.
  • IE4 hoogrendements aandrijvingen en regelingen met ABB SynRM draaistroommotoren.

Stand-alone aandrijvingen.

Vrijstaande opstellingen bij pompen en ventilatoren maken het mogelijk om rechtstreeks uit de verdeelinrichting te voeden en derhalve de regelkasten te ontlasten.

Deze e-Tower opstelling heeft de mogelijkheid om een hoofdschakelaar, extra EMC filters, uitgangsfilters en andere populaire componenten bij te bouwen.

Systeem componenten.

Electro Drive levert naast de regelbare aandrijvingen ook de benodigde druk(verschil) opnemers, softstarters, heater regelaars galvanische scheidingen enz.

Power Qality verhogen.

Electro Drive beschikt over de kennis en materialen voor het verbeteren van het EMC niveau, cos phi, harmonische stromen enz. Dit zowel met passieve als met actieve filters.

FAT en SAT testen.

Bij Electro Drive SAT testen uitvoeren. Ook UAT en FAT testen zijn mogelijk.