• Dwarstocht 14, 1507 CH, Zaandam, Nederland

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen is in onze ogen ondernemen waarbij rekening gehouden wordt met ons milieu, onze omgeving in de ruimste zijn des woords. Het economisch belang is uiteraard primair, maar dat is niet het enige waarmee in onze bedrijfsvoering rekening mee gehouden wordt.

Veiligheid

Veiligheid van onze medewerkers maar ook van onze opdrachtgevers en medewerkers op locatie is iedere dag weer van het grootste belang. Onze medewerkers zijn alle VCA-VOL gecertificeerd. Daarnaast is Electro Drive B.V. als onderneming VCA *- gecertificeerd voor het uitvoeren van aanpassingen in installaties, het uitvoeren van Power Quality en andere soortgelijke metingen, en in het bedrijfstellen van regelbare aandrijvingen.

Visie

Electro Drive BV zal zich altijd blijven inzetten voor de betrouwbare aandrijvingen in de Industrie en HVAC, met daarbij behorende dienstverlening in de breedste zin. Het (mede)dragen van systeemverantwoordelijkheid is dan ook normaal voor Electro Drive B.V.

Duurzaam ondernemen

Kennis en onderzoek naar de toepasbaarheid van nieuwe technieken maakt dat Electro Drive B.V. juist in de HVAC, innovatieve en duurzame oplossingen  zoekt en vindt om zo efficïent mogelijk met de eindigheid van de traditionele energiebronnen om te gaan. Dit geldt tevens voor gerealiseerde projecten waar meerjarig onderhoud planmatig wordt verricht.

Meten is weten

Door het doen van metingen en het analyseren hiervan kan Electro Drive B.V. een gedegen advies geven voor preventief onderhoud, maar tevens adviseren om onnodige storingen en ongewenste warmte ontwikkeling in installaties door niet lineaire belastingen te vermijden. Power Qualify metingen en analyse is een groeiend issue in de huidige installaties waar veel gelijkrichters, LED verlichtingen en geregelde aandrijvingen worden toegepast.

Stand-alone aandrijvingen

Vrijstaande opstellingen bij pompen en ventilatoren maken het mogelijk om rechtstreeks uit de verdeelinrichting te voeden en derhalve de regelkasten te ontlasten.
Deze e-tower opstelling heeft de mogelijkheid om een hoofdschakelaar, extra EMC filters, uitgangsfilters en andere populaire componenten bij te bouwen.

FAT en SAT testen.

Bij Electro Drive SAT testen uitvoeren. Ook UAT en FAT testen zijn mogelijk.

Maatschappelijk belang

Onze plaats in de samenleving maakt ons verantwoordelijk om waar mogelijk ok de maatschappelijke  belangen in de besluitvorming te betrekken

Missie

Electro Drive B.V. beschikt over de know-how voor het selecteren van de juiste renovatie, energie-zuinige en betrouwbare aandrijvingen. Ook de kennis voor het selecteren van de juiste ontstoringsfilters ontbreekt niet.

Bedrijfsethiek bij Electro Drive B.V.

Mede door de overeenkomst zoals deze met ABB is afgesloten en wij ons “Authorized value Provider” mogen noemen, hebben wij ons geconformeerd aan de gedragscode zoals deze door ABB is opgesteld. Op verzoek zullen wij u deze toesturen.

Technisch Beheer van installaties

Goed technisch beheer en een gerichte meerjarenplanning maakt niet alleen dat het ongewenst uitvallen van installaties vermeden kan worden, maar tevens wordt door innovatief met de moderne technieken mee te groeien het onnodig energieverbruik en daarmee de CO2 uitstoot teruggedrongen.

Rendement bij elektrische regelbare aandrijvingen

Energiebesparing is een nimmer afnemend thema bij toepassingen waar fossiele brandstoffen noodzakelijk zijn voor de opwekking van elektriciteit. De grootste besparingen zijn te bereiken bij ventilator- en pompaandrijvingen waarbij de volgende rendementsklassen actueel zijn:

  • IE3 verbeterd rendementsaandrijvingen en regelingen met Electro Drive IE3 kortsluitanker motoren.
  • IE4 hoogrendements aandrijvingen en regelingen met ABB SynRM  draaistroommotoren

Systeem componenten

Electro Drive levert naast de regelbare aandrijvingen ook de benodigde druk(verschil) opnemers, softstarters, heater regelaars galvarische scheidingen enz.

Power Quality verhogen.

Electro Drive beschikt over de kennis en materialen voor het verbeteren van het EMC niveau, cos phi, harmonische stromen enz. Dit zowel met passieve als met actieve filters.