• Dwarstocht 14, 1507 CH, Zaandam, Nederland
  • Handelsweg 15C, 5527 AL, Hapert, Nederland

Nieuwe Amstelbrug Amsterdam

Electro Drive vernieuwt de aandrijvingen van de Nieuwe Amstelbrug te Amsterdam.

De Nieuwe Amstelbrug (brug 101) is een historische brug uit 1903 met twee klappen over de Amstel. De oorspronkelijke brug werd in 1985 vervangen door de huidige, die geheel gelijk is aan het ontwerp van Berlage. Naast voetgangers, fietsers en wegverkeer rijdt er ook een tramlijn over deze brug.

Tijdens de renovatie in 1991 werden de twee aandrijvingen met elektromotoren door Electro Drive regelbaar gemaakt met thyristorregelaars. Het positioneren van de twee brugdelen was uitgevoerd met digitale units die met pulsgevers waren uitgerust. Het remmen vond plaats met een extra motorwikkeling en gelijkstroominjectie.

Na bijna twintig jaar trouwe dienst worden de thyristorregelaars nu vervangen door moderne frequentieregelaars van ABB. De bestaande motoren blijven behouden, maar de gehele positionering is ondergebracht in de frequentieregelaars die met een onderlinge glasfiberverbinding de brugdelen laten gelijklopen. De robuuste ACS800 frequentieregelaars werken met speciale software die verwand is aan kraanaandrijvingen.

Omdat de aandrijvingen redundant zijn uitgevoerd is er tijdens de renovatie geen stremming nodig van landverkeer of scheepvaart. De werkzaamheden worden uitgevoerd in nauw overleg met de beheerders van de brug, DIVV Amsterdam.

 

Locatie: Amsterdam
Gebruikte driver: ACS800